Ervaring met het verkort loopbaantraject

Ik wilde na mijn ontslag niet bij de pakken gaan neerzitten maar alles in het werk stellen om zo snel mogelijk weer een baan te vinden. Enerzijds wilde ik mij heroriënteren op de arbeidsmarkt en anderzijds helder krijgen wat nu precies mijn kernwaarden zijn, waar mijn interesses liggen en wat mijn kwaliteiten zijn.

Mijn streven was om met deze vernieuwde inzichten meer een focus te krijgen zodat ik gericht kon solliciteren en netwerken met als resultaat zo snel mogelijk een nieuwe baan. Van een buurvrouw kreeg ik Ypsylon als tip voor goede loopbaanbegeleiding. Het intakegesprek bleek een warm onthaal, hier was zowel kennis, kunde alsook empathie in huis. Voor mij de perfecte combinatie voor loopbaanbegeleiding.

Echter ik had een beperkt budget. Eigenlijk te weinig voor een regulier loopbaanbegeleidingstraject. En toch wilde ik heel graag naar Ypsylon voor mijn loopbaanbegeleiding.

Daarom heb ik gevraagd welke mogelijkheden er toch waren binnen dat beperkte budget.

Er werden mij twee mogelijkheden geboden.

1) een verkort loopbaantraject gericht op het vinden van een nieuwe baan of

2) een online assessment gericht op de persoon; wie ben ik, wat vind ik leuk, waar ben ik goed in.

De eerste optie meende ik wel te beheersen of aan mensen uit mijn eigen netwerk te kunnen vragen; o.a. het schrijven van brieven, het opstellen van een CV. Ik wilde juist richting geven aan mijn zoektocht daarom heb ik voor de tweede optie gekozen.

Ik had een online assessment en vervolgens twee gesprekken.

Er werd van mij een actieve houding verwacht zowel tijdens het gesprek als bij het maken van reflectieverslagen. Het was een kort maar zeer waardevol traject voor mij. Ik kreeg helder waar mijn interesses liggen, wat mijn kwaliteiten zijn.

Waardoor ik nu gericht kan netwerken en solliciteren.

Eefje


 

“Ik wilde na mijn ontslag niet bij de pakken neerzitten.”

Eefje