Transitievergoeding vanaf juli 2015 Assen, Amsterdam, Den Bosch, Lelystad en Drachten

De Regering heeft de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gelanceerd. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan. Ypsyon Assen, Amsterdam, Den Bosch, Lelystad en Drachten staat al meer dan 10 jaar werknemers bij in (dreigend) ontslagsituaties. 

De nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de introductie van de transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000 (vanaf 1 januari 2016 wordt het maximum € 76.000). Voor 50-plussers geldt een overgangsrecht, zodat zij -tot 2020- een hogere transitievergoeding ontvangen. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. Let op: de transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Echter, ontslag hoeft niet via UWV of kantonrechter te lopen.

Ontslag in onderling overleg
Het kan ook onderling geregeld worden, bijvoorbeeld via ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen het ontslag onderling overeen onder bepaalde afspraken. De afspraken over het ontslag worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een van de afspraken kan zijn een ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is -veel- hoger dan de transitievergoeding, namelijk globaal 1 maandsalaris per gewerkt jaar. Ook bij collectief ontslag wordt de kantonrechtersformule nog wel gebruikt. Bij collectief ontslag worden de afspraken over het ontslag vastgelegd in een sociaal plan.

Onderhandelen bepaalt hoogte vergoeding
Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een sociaal plan wordt er onderhandeld tussen werkgever en werknemer(s). De hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding, kantonrechtersformule of er tussenin) is de uitkomst van de onderhandelingen. Een werkgever kiest soms voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst omdat hij de complexe ontslagroute via UWV of kantonrechter wilt voorkomen. Daar heeft hij een hogere ontslagvergoeding (bijv. kantonrechtersformule) voor over.

Neem contact met ons op!
Wij geven u dan inzicht in welke resultaten wij voor u kunnen behalen.