Visie

Ypsylon, gevestigd in Assen, Amsterdam, Den Bosch, Lelystad en Drachten, is uw full service partner in advies, begeleiding en uitvoering van Human Resource Management (HRM). Ypsylon werkt met een concept dat een verbinding legt tussen de ontwikkeling van een organisatie en haar medewerkers. Oprechte aandacht voor HRM vraagstukken, de wensen en de ambities van uw organisatie staan daarbij voorop. Gelijkwaardigheid, aangaan van duurzame relaties, werken met plezier en het benutten van de competenties van medewerkers staan daarin centraal.

Missie

Onze missie is om medewerkers en organisaties weer in balans te brengen met hun omgeving, zodat zij optimaal kunnen functioneren binnen of buiten de organisatie. Dit doen wij door hen te ondersteunen in hun loopbaan en organisaties te adviseren bij de uitvoering en ontwikkeling van het HRM-beleid.

Onze kernwaarden

Deskundig, Betrokken, Transparant, Integer.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ypsylon onderschrijft in de uitwerking van haar visie de doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat houdt voor ons in dat wij het ondernemerschap mede benutten om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Wij doen dit door het leveren van een bijdrage aan het creëren van werkgelegenheid, scholing en duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Op dit moment sponsort Ypsylon het TEAR project: "Wijkopbouw in de sloppen van Lima," in Peru. 

Tear

Tear steunt hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en biedt mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn.

Lees meer over het ontwikkelingsproject Tear.


 

Bekijk uw adviseurs