Arbeidsconflicten

In arbeidssituaties kunnen allerlei soorten conflicten voorkomen. Ineens staat de arbeidsrelatie op het spel. Daarbij gaat het niet alleen om conflicten tussen een werkgever en zijn medewerkers maar ook medewerkers onderling, bedrijven of andere samenwerkingsverbanden. In de regel gaat het om meningsverschillen tussen twee of meer personen die met elkaar samenwerken. Deze conflicten kunnen meerdere oorzaken hebben, zoals miscommunicatie of gebrek aan tijd. Vaak is echter onduidelijkheid van taken, verantwoordelijkheden, verwachtingen en werkprocessen de oorzaak van een conflict.

Welles-nietes-gesprekken

Als onafhankelijke mediator ondersteunen en helpen wij u bij het zoeken naar oplossingen. Wij zorgen ervoor dat u niet blijft steken in “welles-nietes-gesprekken” en zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen. De basis hiervoor is respect en begrip naar elkaar toe. Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid.

Mediation is in vergelijking met een juridische procedure een relatief snelle, goedkope en effectieve optie voor het oplossen van onderlinge conflicten.

 

Neem contact met ons op! 
Wij geven u dan inzicht in welke resultaten wij voor u kunnen behalen.

 

Bekijk onze overige organisatieadvies diensten