Nieuwe werkwijze

Op één van uw afdelingen wilt u een nieuwe werkwijze invoeren. Een nieuw systeem of nieuwe werkwijze kan de werkdruk aanzienlijk verlagen. Maar juist de werkdruk belemmert dit proces, waardoor er problemen dreigen te ontstaan.
Dan wordt het tijd voor HR projectmanagement met een resultaatgerichte aanpak.

Projectmatig

Een projectmatige aanpak is de beste oplossing voor een dergelijk intensief proces. Om inzicht te verkrijgen in de problematiek wordt een gedegen diagnose gesteld, zodat de oplossing kan worden gerealiseerd. Wij helpen u om het project op verantwoorde wijze op te starten, te sturen en het einddoel te realiseren.

Bij deze aanpak gaat het - naast de inzet van mensen - om de volgende aspecten:

  • Budget: hoeveel kunt u besteden
  • Organisatie: hoe wordt het project ‘bemenst’, ingericht
  • Tijd: wat is een aanvaardbare doorlooptijd, wanneer moet het afgerond zijn
  • Informatie: welke informatie is nodig en beschikbaar tijdens het project
  • Kwaliteit: wij specificeren exact wat het op te leveren eindresultaat moet zijn.

Wanneer deze aspecten op de juiste manier in kaart worden gebracht bij aanvang van het project, legt u een stevige basis om het gestelde doel te bereiken.

 

Neem contact met ons op! 
Wij geven u dan inzicht in welke resultaten wij voor u kunnen behalen.

 

Bekijk onze overige organisatieadvies diensten

Ypsylon biedt

Projectmanagement om uw projecten vakkundig aan te sturen en te realiseren. Hierbij worden alle aspecten, die een project tot een succes maken, op een evenwichtige manier aangestuurd.