Nieuwe carrière voor ex-wethouders

Met de vorming van nieuwe colleges van B en W na de gemeenteraadsverkiezingen moeten  honderden wethouders op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ypsylon is uw “sparringpartner” in de zoektocht naar een passend vervolg van uw carrière.
 

Ooit gekozen, nu zelf kiezen

De enorme politieke aardverschuiving als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen betekent voor honderden wethouders het voorlopige einde van hun carrière in het openbaar bestuur. Ooit gekozen als wethouder moet menig lokaal bestuurder afscheid nemen van een boeiend bestaan. De uitkomsten van collegeonderhandelingen zijn keihard.

Weliswaar is er wachtgeldregeling, maar er is ook sprake van een sollicitatieplicht, net zoals die voor alle werknemers geldt. Er zijn voorbeelden te over dat hoe sneller een nieuwe uitdaging is gevonden, hoe beter de carrière weer wordt opgepakt. Zeker als de ex-wethouder hiertoe actieve ondersteuning krijgt van een loopbaancoach. De dagelijkse praktijk laat zien dat een nieuwe baan, anders dan gedacht en gehoopt, niet direct voor het oprapen ligt. Van een soepele en vlotte overstap naar een nieuwe positie is maar zelden sprake.
 

Begeleiden naar nieuw werk

Ypsylon kan en wil u  begeleiden naar nieuw werk en gaat daarom samen met u de uitdaging aan. Uitgangspunt hierbij zijn de ideeën die u  zelf heeft over het vervolg van uw loopbaan. Samen met u  ontwikkelen wij een maatwerkprogramma dat helemaal aansluit bij uw ambities. Een individueel assessement  kan hier onderdeel van uitmaken. Het geeft een helder beeld van uw competenties en  ontwikkel mogelijkheden. Daardoor wordt duidelijk hoe realistisch uw ambities zijn. Ypsylon coacht en begeleidt u vervolgens  naar een nieuwe uitdaging.
 

Speciaal voor openbaar bestuur

Ypsylon is er niet alleen voor wethouders die als gevolg van de collegevorming hun positie kwijt raken. Ook wethouders die om welke reden dan ook (vroegtijdig) aftreden kunnen bij ons terecht. Uit onderzoek blijkt dat  binnen twee jaar na aantreden tien procent van de wethouders vroegtijdig aftreden.

Onze aanpak is toegesneden op ex-bestuurders bij lokale en provinciale overheden. We werken vanuit een grondige kennis en jarenlange ervaring op het gebied van outplacement in zowel openbaar bestuur als bedrijfsleven. We zijn onafhankelijk en geaard in de regionale Noordelijke structuur en cultuur. Uiteraard beschikken wij over de relevante kwaliteitscertificaten voor loopbaanadvies en outplacement.
 

De APPA regeling, sollicitatieplicht en outplacement

Wanneer u uit uw politieke ambt vertrekt door welke reden dan ook, heeft u recht op een uitkering volgens de APPA regeling. Om van dit recht gebruik te mogen maken, moet u echter wel actief op zoek naar een nieuwe baan, maar hebt u ook recht op een outplacement. U mag zelf uw outplacement bureau kiezen en u kunt dat al doen wanneer u weet dat u niet terug keert in uw ambt. De sollicitatieplicht in de APPA regeling gaat in drie maanden na uw vertrek uit uw ambt en wordt door RAET of Loyalis gehandhaafd vanaf dat moment.

  

Artikelen

Lees meer artikelen over nieuwe carrière voor ex-wethouders.
 

Contact


Maak een vrijblijvende afspraak om uw mogelijkheden en ambities te bespreken met:
 

Romeo Charmes of Bert Moolhuizen, wethouders@ypsylon.nl, 0592 - 308458.


 

 

Bekijk onze overige Loopbaan diensten

 

Uw carrière consultants

Consultant carrière management  Carrière management coach

"Ooit gekozen, nu zelf kiezen"

Romeo Charmes en Bert Moolhuizen
wethouders@ypsylon.nl 0592 - 308458